Ventilatie

Onontbeerlijk voor een gezond binnenklimaat

Ventilatie

Iedere nieuwbouw of renovatie waarvoor een stedenbouwkundig attest nodig is, moet voldoen aan de minimumvereisten voor ventilatie. Het mechanisch ventileren van lokalen gebeurt dan ook meer en meer. Dikwijls wordt het ventilatiegedeelte omvat in de airconditioning installatie. Maar dit kan ook via een volledig onafhankelijk ventilatiesysteem.

Ventilatie

De manier waarop we de laatste jaren bouwen is sterk geëvolueerd. De nood om energie-efficiënt te bouwen heeft ons ertoe aangezet om steeds beter te isoleren. Deze isolatie zorgt er voor dat er zo weinig mogelijk warmte uit onze woning ontsnapt, maar heeft ook een keerzijde. Door de isolatie belemmeren wij de natuurlijke ventilatie.

U herinnert zich misschien nog de frisse bries die vroeger doorheen de woningen blies. Door het gebrek aan deze ventilatie stapelen onzuiverheden en schadelijke stoffen zich op in uw woning. Zo erg zelfs dat steeds meer mensen ziek worden. Nieuwe en doeltreffende ventilatiesystemen om de woning zuiver te houden zijn daarom een must om een gezonde leef- en werkomgeving te creëren.

Ventilatie

Dankzij een warmteterugwinningseenheid kan u ook kiezen voor verse en geklimatiseerde lucht. Hier wordt energieverlies tot een minimum gereduceerd dankzij de warmteterugwinning. Ook tijdens het tussenseizoen, wanneer de airco niet nodig is, kan het ventilatiesysteem onafhankelijk werken.

AIRLINE biedt ventilatiesystemen aan op maat van uw woning, kantoor of praktijk en garandeert u een correcte studie en uitvoering conform de opgelegde norm NBN50-001 en conform de energieprestatieregelgeving.

Voor een optimale ventilatie van uw gebouw, is Airline uw geschikte partner. Wij hebben de afgelopen jaren een ruime ervaring opgebouwd voor het plaatsen van ventilatiesystemen.
Maak snel een vrijblijvende afspraak!