Ventilatiesysteem A, C & D

De verschillende systemen uitgelegd, speciaal voor u

Ventilatiesysteem A

Ventilatiesysteem A (Geheel natuurlijk ventileren)

De toevoer van verse lucht gebeurt in de droge ruimtes via toevoerroosters in buitenramen (of -muren). Raamroosters worden geplaatst in het raamkader en vervangen dus eigenlijk een deel van het glas. Je kan ze bovenaan, onderaan of zelfs verticaal aan de zijkant laten plaatsen. De bediening gebeurt manueel door het minder of meer openschuiven van het rooster. Ze zijn voorzien van ingebouwd insectengaas. De verdere doorstroming van de lucht gebeurt via roosters in binnenwanden of -deuren of via spleten onder de binnendeuren. Verticale afvoerkanalen met regelbare roosters in de natte ruimtes zorgen voor de afvoer van de vervuilde lucht.

Gecontroleerd natuurlijk ventileren (systeem A) kan nog altijd mits dit van bij het ontwerp grondig doordacht wordt. Het is goedkoper dan andere systemen maar de ventilatie gebeurt minder gecontroleerd en er treden warmteverliezen op.


Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C

Gedeeltelijk natuurlijk en gedeeltelijk mechanisch ventileren: Verse lucht wordt natuurlijk aangevoerd en vervuilde lucht wordt mechanisch afgevoerd via elektrische ventilatoren. Omgekeerd kan ook maar dat is minder courant en staat bekend als ventilatiesysteem B.


Ventilatiesysteem D (Volledig mechanisch)

Ventilatiesysteem D

Hier gebeurt zowel de aanvoer als de afvoer via elektrische ventilatoren en kan je er eventueel voor opteren de warmte van de afgevoerde lucht in de winter te recupereren via een warmtewisselaar die hiermee de koude toevoerlucht voorverwarmt. Dit systeem garandeert de meest gecontroleerde ventilatie en het minste energieverlies!

Wilt u vrijblijvend meer info over de verschillende ventilatiesystemen?
Airline stelt u graag het voor u geschikte systeem voor. Maak nu een vrijblijvende afspraak.